Ga naar binnen

Ga naar binnen.

Naar het Diepste in Jezelf.

Ga naar Binnen.

Dieper en Dieper.

Totdat je bij je Ware Zelf uitgekomen Bent.

Je ware zelf

De Goddelijke Vonk

Die daar diep in je is.

Diep in je verstopt is.

Die je hebt ontkent.

Niet erkent.

Voor bent weggelopen.

Of gewoon geen weet van had.

Omdat je daarover nooit nagedacht hebt.

Of liever de afleiding zocht.

Ga naar Binnen.

Geef de Goddelijke Vonk in jou

de Ruimte.

Ga naar Binnen en doe een stap Opzij.

Ga Jezelf uit de Weg.

Maak Ruimte

voor die Pracht in die je in je hebt.

Maak Ruimte.

Laat het eruit komen.

Laat het naar boven komen.

Leef en Creëer vanuit die Waarheid

die diep in je verborgen zit.

Laat het eruit rollen.

Niet te stoppen.

Keer op Keer

komt er Meer.

Wanneer je opzij stapt.

Ruimte geeft

aan de Goddelijke Vonk

die Diep in jou verborgen zit.

En je erkent en herkent

dat wanneer je om je heen kijkt

je de Goddelijke Vonk

Overal Ziet.

In Alles en Iedereen.

Dat Wij Allen Eén Zijn.

Ieder op zijn eigen Unieke Manier.

Allen een Uiting van de Ene.

Die Ene.

Die Wij Allen Zijn.


Ik geloof in je!

Geloof in jezelf!