Liefde en Licht overwint Alles

liefde.

Liefde voor Jezelf

dat komt het eerst.

Liefde voor de wereld.

Liefde voor de mensen.

Liefde voor de mensheid.

Liefde voor de dieren.

liefde voor alles dat leeft.

Liefde voor alles dat is.

Liefde, liefde, liefde.

Voel de liefde in je.

Voel de liefde om je heen.

Voel de liefde voor alles.

Voel de liefde

Ervaar de liefde.

Leef de Liefde.

Leef in Liefde.

In alles wat je doet.

En Laat.

Liefde liefde, liefde.

Voor alles dat is.

Doordrenk jezelf met Liefde.

Laat de Liefde uit je stromen.

In elk gebaar.

In elke zin.

In elk woord.

Straal in Liefde.

Leef in liefde.

Alles is liefde

dat leeft in het Licht.

Leef in het Licht.

Met Liefde.

Straal je Licht

in het donker.

Laat je Licht en Liefde schijnen.

Overal waar je komt.

Overal waar je bent.

Liefde en Licht overwint Alles.

Overwint Alles dat geen Liefde en Licht is.

Verbind je met de Liefde.

Straal je Licht.

Waar je ook komt.

Wat je ook doet.

Breng het Licht

Wees het Licht.

Vervuld van Liefde.

Gevuld met Liefde.


Ik geloof in je!

Geloof in jezelf!